Accessibility icon
13.01.2020

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno