Accessibility icon
06.12.2021

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u su-vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno