COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
17.09.2018

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno