Accessibility icon
12.01.2023

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno