Accessibility icon
29.09.2023

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu namijenjenih financiranju aktivnosti udruga