Accessibility icon
13.02.2024

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za javne potrebe u kulturi Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu