Accessibility icon
21.09.2023

Odluka o djelomičnom poništenju Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno