Accessibility icon
30.09.2021

N A T J E Č A J za dodjelu novčanih potpora za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja od javnog interesa za Grad Rovinj – Rovigno za akademsku godinu 2021./2022.