31.08.2018

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno

Temeljem članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 3/18) i Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 10/17), raspisan je sljedeći

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno

Napomena: Temeljem čl.6 st.1. Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno podnositelj prijave na javni poziv prilaže dokaz o prijavljenom prebivalištu od najmanje 60 mjeseci neprekidno u Gradu Rovinju-Rovigno do dana podnošenja prijave (za vlasnike svih stanova i poslovnih prostora u predmetnoj zgradi)

Informacije: Suzana Gjurić, tel.052/805-261, suzana.gjuric@rovinj-rovigno.hr