Accessibility icon
29.09.2023

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno jesu kulturne djelatnosti, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Grad  Rovinja-Rovigno, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva.

Od interesa za Grad Rovinja-Rovigno smatrat će se aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi koje pridonose ostvarenju ciljeva Poziva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovne djelatnosti prijavitelja

Cilj ovog Poziva jest utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu, pružanje potpore projektima, programima, manifestacijama i aktivnostima u kulturi koje pridonose unaprjeđenju stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoju kulturnih djelatnosti te zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture.