Accessibility icon
25.02.2021

Javni natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno

Temeljem članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (Službene glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 3/18 i 5/18) i Odluke o provedbi projekta zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 12/17), raspisan je sljedeći

 JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno

 Dokumenti: