Accessibility icon
21.02.2018

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za nabavu radova izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2018.