Accessibility icon
06.10.2020

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno