Accessibility icon
03.08.2021

Informacija o novčanim potporama za studente slabijeg socijalnog statusa Grada Rovinja-Rovigno za akademsku godinu 2021./2022.