Accessibility icon
20.06.2018

Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju motornog vozila u vlasništvu Grada