Accessibility icon
12.04.2019

Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta radi kompletiranja građevne čestice