Accessibility icon
12.04.2019

(Hrvatski) Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta radi kompletiranja građevne čestice

Documenti