Accessibility icon
12.12.2018

Zaključak o iznosu zaduženja komunalne naknade za obveznike koji su oslobođeni plaćanja iste u 2018. godini