Accessibility icon
10.10.2023

Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u (su)vlasništvu Grada Rovinj-Rovigno za 2024 godinu

Fotogalerija