Accessibility icon
13.07.2018

Odobrenje za prekoračenje dopuštenih razina buke za Rovinj FM i ugostiteljski objekti na području grada