Accessibility icon

Detaljni plan uređenja Južne luke Sv. Katarina u Rovinj-Rovigno

Luka Katarina Luka Katarina Luka Katarina
Postojeće stanje Detaljna namjena površina Promet
Luka Katarina Luka Katarina Luka Katarina
Energetika Vodoopskrba Uređenje i zaštita površina
Luka Katarina
Uvjeti gradnje