Accessibility icon
21.07.2021

Nastavak izgradnje streljane Turnina

Sportska aktivnost i rekreacija igraju važnu ulogu ne samo kod usvajanja zdravih životnih navika već i kod uključivanja pojedinaca u različite društvene skupine što uvelike pridonosi socijalnoj koheziji zajednice. Bavljenje sportom od malih nogu promiče razvoj djece i mladih tako što podučava samodisciplini i timskom radu te djeluje preventivno kod opasnosti od rizičnih ponašanja.
Stoga se godišnje u prosjeku izdvaja oko 9.000.000 kuna za javne potrebe u sportu te djelovanje Sportske zajednice i sufinanciranje TD Valbruna sport, kako bi svim sportskim klubovima i udrugama osigurali što bolje uvjete djelovanja.

Gradsko poduzeće «Valbruna sport» je još tijekom prethodnog mandata započelo s izgradnjom nove civilne streljane „Turnina“.
Izvan urbanog djela grada niče tako sportsko-rekreacijski objekt za potrebe Streljačkog kluba Rovinj-Rovigno, a moći će ga koristiti i Lovačko Društvo Rovinj-Rovigno, uz čiju je suradnju i osmišljen kako bi napokon na području Istre postojali uvjeti za uvježbavanje strijelaca prema novome zakonu. Streljanu, oružje i programe vježbi moći će koristiti i osobe koje koriste oružje u obavljanju poslova prema posebnim propisima, kao što su primjerice policija, vojna policija, pravosudna policija, carinici te zaštitari.

Predviđa se također izgradnja i uređenje prometne površine, potrebne infrastrukture, postavljanje potrebne montažne prenosive građevine i naprave, izgradnja građevine pratećih sadržaja (svlačionice, sanitarni čvor, prostorija za edukacije i druženja, prostor za praćenje natjecanja, te ugostiteljski objekt za korisnike kompleksa) te uređenje parkinga.
Površina kompleksa će se urediti na način da je cca 60% površine uređeno kao prirodno zelenilo, a najviše 40% površine biti će uređeno kao športski tereni i sadržaji, dok bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina unutar kompleksa neće prelaziti 4% ukupne površine zone.

Za projektiranje i izgradnju prve faze streljane “Turnina” utrošeno je 710.617 kuna. Izgrađeni su ogradni zidovi visine 3,5 m i nasip koji sprječava izlazak metka iz kruga streljane.
Za drugu je fazu radova predviđena investicija od 1.500.000 kuna, a obuhvaća izgradnju natkrivenog platoa sa 23 streljačka mjesta i potrebne betonske “blende” s funkcijom sprječavanja izlaska metka iz kruga streljane.
U trećoj bi se fazi finalizirali svi radovi na uređenju okoliša, na objektima i montirali bi se eventualno potrebni objekti u svrhu dodatnih sadržaja koji se u zoni mogu izvesti.
Valja napomenuti kako se izgradnjom streljane u tri faze ubrzava proces početka uhodavanja i upotrebe streljane pošto se već po završetku prve faze radova streljana aktivno može koristiti.