Accessibility icon
28.10.2020

Započinju radovi na izgradnji biciklističkih traka na dionici Villas Rubin-Polari

U ponedjeljak 02.11.202o.g.  započinju radovi na izgradnji biciklističkih traka na dijelu ceste ŽC 5105, odnosno na dionici od naselja Villas Rubin do AC Polari u Rovinju. Izvođač radova je Cesta d.o.o. iz Pule, a stručni nadzor vrši Via – ing d.o.o. također iz Pule.

Vrijednost ukupne investicije je cca 3.500.000,00 kn.

Rok završetka radova je 120 kalendarskih dana.

Investiciju vodi Županijska uprava za ceste, a Grad Rovinj-Rovigno istu sufinancira.

Pozivaju se građani na povećani oprez i poštivanje prometne signalizacije za vrijeme izvođenja radova.