Accessibility icon
13.05.2024

Započela sanacija pročelja crkve sv. Tome Apostola

Proračunom Grada Rovinja – Rovigno za 2024. godinu planirana je sanacija pročelja i vanjske stolarije na crkvi sv. Tome Apostola u Bregovitoj ulici. Radovi obuhvaćaju restauraciju i ličenje stolarije te sanaciju pročelja Crkve.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju Grada Rovinja – Rovigno je u tu svrhu proveo postupak jednostavne nabave u kojemu je odabrana ponuda Ribarić gradnje d.o.o. u iznosu od 60.472,55 EUR, dok usluge nadzora vrši Dok produkt d.o.o. iz Rovinja – Rovigno. Rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja u posao, a isti su sufinancirani od strane Ministarstva kulture i medija sukladno programu javnih potreba u kulturi.

Riječ je o važnom spomeniku, obzirom da crkvica smještena među starim kućama u ulici Bregovita podno sv. Eufemije datira iz 1388. god.

Podsjećamo kako je prethodnih godina Grad Rovinj-Rovigno izveo i popravak i održavanje krova crkve sv. Tome Apostola s ciljem produžavanja i očuvanja vijeka trajanja. Tada su demontirani dotrajali dijelovi krova, uz ugradnju ojačanja oslonca krovnih nosača, te zamjenu drvenih greda i letvi, te sanaciju i čišćenje kamenog luka preslice i drvenog jarma sa zvonom, kao i rekonstrukciju metalnog križa. Investicija rekonstrukcije krova je iznosila otprilike 58.400 eura. Prošle je godine također izvedena i sanacija stropne žbuke u međukatne konstrukcije. Riječ je o investiciji od ukupno 59.972,88 eura, sufinanciranoj od strane Ministarstva kulture i medija iznosom od 26.544,56 eura. Radovi su izvedeni posebnom pažnjom radi zaštite zidnih oslika, te su ugrađene nove grede i daščane oplate, uz sanaciju stropne žbuke.

S ovim radovima, Grad Rovinj-Rovigno nastavlja s odgovornim očuvanjem svoje bogate kulturne baštine, osiguravajući da crkva sv. Tome Apostola ostane dragocjeni spomenik povijesnog i arhitektonskog identiteta grada.