Accessibility icon
22.02.2021

Zapisnik sa 11/20. sjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

Dokumenti