Accessibility icon
22.10.2020

Zabilježen pad prihoda u ovogodišnjem proračunu

Kao što se i očekivalo, Proračun Grada Rovinja-Rovigno pretrpio je značajan pad prihoda uslijed krize uzrokovane pandemijom Covid-19 od ukupno 28 milijuna i 600.800 kuna.

Naime, smanjenje gospodarske aktivnosti dovelo je do smanjenja ukupnog ostvarenja prihoda od prihoda od poreza i prireza na dohodak od 12.015.953,73 kn što je za 31% manje u odnosu na 2019. godinu.

Kao odgovor na pandemiju COVID-19 Grad Rovinj- Rovigno je poduzetnicima i obrtnicima omogućio korištenja mjere potpore kroz oslobađanje i/ili umanjenje od plaćanja komunalne naknade te su navedeni prihodi u odnosu na prethodnu godinu umanjeni za 1.134.453,15 kuna.

S obzirom na protuepidemijske mjere koje su bile na snazi većina korisnika javnih površina nije bila u mogućnosti obavljati djelatnost. Stoga je Grad Rovinj-Rovigno uveo mjeru kojom su javne površine obračunate za 5 i pol mjeseci kraći period u odnosu na 2019. godinu, te su se tako prihodi umanjili za dodatnih 2.827.525,04 kn.

Porez na promet nekretnina je u odnosu na prethodnu godinu gotovo prepolovljen, konkretno za gotovo 5,4 milijuna kuna, što je indirektno efekt nesigurnosti i neizvjesnog gospodarskog stanja u kojem su se Hrvatska pa tako i Grad Rovinj- Rovigno našli uslijed pandemije, a smanjena gospodarska aktivnost odrazila se i na slabo ulaganje u nekretnine, čime je i prihod od izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola u 2020. godini smanjen za gotovo 45%.

Smanjili su se i prihodi od naknada i koncesija za turistička zemljišta, a negativna gospodarska situacija utjecala je i na smanjenje potrošnje što se odrazilo na smanjenje prihoda od zakupa gradskih poljoprivrednih zemljišta kao i na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Prihod od turističke pristojbe smanjen je zbog smanjenog broja turista i noćenja, a o turističkoj sezoni ovise uvelike i prihodi od kazni pa su stoga shodno oslabljenim turističkim brojkama i kazne umanjene za gotovo 94.000,00 kuna. Objavu statistike vezane uz turističku sezonu 2020. godine valja očekivati na kraju godine kada će biti moguće napraviti usporedbu između sezone 2019. godine i 2020. godine.

Podaci navedeni u prethodnom tekstu dobiveni su usporedbom prihoda za razdoblje od 1.1.2020. do 19.10.2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Upravo radi svih tih manjkova u odnosnu na prošle godine, uvedene su mjere štednje u gradskoj administraciji te svim ustanovama i gradski poduzećima, zahvaljujući čemu uspjelo se održati funkcioniranje hladnog pogona i svih vitalnih funkcija našeg grada.

No, bez obzira na veliko smanjenje prihoda u proračunu zahvaljujući dobrom planiranju Grad Rovinj-Rovigno uspio je pokrenuti i nastaviti sve kapitalne investicije koje se financiraju iz drugih izvora i za koje su već osigurana sredstva. Upravo će ti strateški projekti pridonijeti što bržem i uspješnijem financijskom oporavku nakon krize s koronavirusom.