Accessibility icon
09.10.2023

U tijeku je sanacija krova Palače Califfi

Krajem prošlog mjeseca gradsko društvo Rubini d.o.o. započelo je s radovima sanacije krova Muzeja Grada Rovinj-Rovigno.

Radi se o djelomičnoj sanaciji krova Palače Califfi koja uključuje demontažu postojećeg trošnog krovnog pokrova, drvenih elemenata, tavelica i kanalica te zamjenu dotrajalih elemenata s novim. Svi oni dijelovi krova za koje se utvrdi da su u dobrom stanju, ostavljaju se i biti će dijelom novoga krova. Drveni dijelovi krova premazuju se zaštitnim sredstvima uključujući i premaz za zaštitu od požara. Na krov Muzeja postavlja se hidroizolacija te nova horizontalna i vertikalna odvodnja.

Vrijednost investicije iznosi 71.842 eura, a financijska sredstva za ovu investiciju osigurali su Grad Rovinj-Rovigno u iznosu od 39.000 eura te Ministarstvo kulture i medija u iznosu od 33.000 eura. Zahvatom je obuhvaćeno 160 m2 površine, a kraj radova se očekuje koncem listopada.

Na taj je način Grad Rovinj, uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija, poduzeo još jedan korak u očuvanju i rekonstrukciji čuvene povijesne rovinjske Palače Califfi u kojoj su se do prošle godine provodila arheološka istraživanja u prizemlju koja su dala nove spoznaje o urbanističkom razvoju grada.

Paralelno s radovima na krovu, na drugom katu Muzeja, provode se restauratorski zahvati na zidnim oslicima koje provodi Hrvatski restauratorski zavod.

Fotogalerija