Accessibility icon
15.11.2021

U tijeku je Javno savjetovanje za Plan davanja koncesija za 2022. godinu

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju provodi Savjetovanje s javnošću u vezi ovogodišnjeg plana davanja koncesija.

Pozivamo stoga građane da se u što većem broju odazovu svojim prijedlozima i primjedbama. Plan i obrasci za sudjelovanje dostupni su na slijedećoj poveznici: https://www.rovinj-rovigno.hr/novosti/nacrt-prijedloga-godisnjeg-plana-davanja-koncesija-za-2022-godinu/

Savjetovanje s javnošću traje od 10.11. do 10.12.2021. do 10:00h, a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi te potom Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta dostavlja gradskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i usvajanje.