Accessibility icon
18.12.2019

Stanje na gradilištima Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Tijekom studenog nastavljeno je izvođenje dodatno ugovorenih radova na gradilištu  Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo. Izvodili su se i radovi na ispitivanju i puštanju u pogon vakuumske kanalizacije u Boriku i Bolničkom naselju. U izvještajnom periodu bilo je angažirano ukupno 80 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a radilo je i 14 strojeva, 8 kamiona i vozila gradilišta , 3 valjka, jedan grejder i jedan valjak.

Zaključno s 30. studenog  na  gradilištima Projekta Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo i Vakumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik stanje je, kako slijedi:

  • Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Dovršeni su svi radovi na iskopu rova, polaganju cijevi te zatrpavanju u slojevima, te je izvedeno svih planiranih   13.695 m  glavnog kolektora i tlačnih vodova uključujući izmjenu. Tijekom studenog izvodili su se radovi na izradi AB okana, kućnih priključaka, te radovi na pripremi za asfaltiranje i ugradnji asfalta. U Rovinjskom Selu  – najvećem i najdinamičnijem gradilištu projekta, preostalo je za izvesti još oko 5% ukupnih radova koji se odnose na asfaltiranje i izradu kućnih priključaka

  • Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Izvedeno  je 6.110 m od 6.110 m glavnog kolektora Vakuumske kanalizacije, te su izvedeni svi radovi na vakuumskim cjevovodima i na vakuumskoj crpnoj stanici. Nakon što je završeno ispitivanje i probno puštanje u pogon vakuumske stanice, izvršen je i tehnički pregled dana 19.11.2019.g. U tijeku je izgradnja preostalih 10%  vakuumskih kućnih priključaka.

Fotogalerija