Accessibility icon
01.12.2021

Rovinjska «Odvodnja» sudjelovala na Danima otvorenih vrata EU projekata

U ponedjeljak, 29. studenog 2021. godine,  u Rovinju je održano predstavljanje projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata. Dane otvorenih vrata EU projekata organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem predstavljanja EU sufinanciranih projekata koji su dali doprinos lokalnim zajednicama. Cilj predstavljanja bio je približiti projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ svim zainteresiranim skupinama.

 

S obzirom na epidemiološke mjere, odabran je tip događaja na otvorenom, na Trgu Maršala Tita u Rovinju. Događaj je trajao od 10 do 12 sati. Na trgu su bila postavljena dva štanda s informativnim i edukativnim materijalima o projektu. Svi zainteresirani mogli su, u direktnoj komunikaciji s nositeljem projekta – Odvodnjom Rovinj – Rovigno d.o.o. ili putem pripremljenih materijala, saznati sve pojedinosti i ciljeve projekta. Posjetitelji predstavljanja pratili su ppt prezentaciju u kojoj je sumirana bit projekta i važnost EU sufinanciranja za realizaciju projekata. Kroz prezentaciju i informativne materijale naglašene su koristi projekta, dosad realizirane aktivnosti kao i planirane aktivnosti.

 

Kako bi se što kvalitetnije prikazao opseg radova koji su se odvijali na području aglomeracije Rovinj prikazan je video sa snimkama dronom s gradilišta koja su dio projekta. Na trgu su bila izložena vozila i oprema koja je nabavljena u sklopu projekta.  Predstavnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. naglasili su da projekt ulazi u finalnu fazu koja je obilježena izgradnjom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Cuvi za koji je ugovorena vrijednost od 134.232.573,00 kn. Upravo ovaj segment projekta bio je najatraktivniji i pobudio je najveći interes posjetitelja predstavljanja. Od predstavnika Odvodnje Rovinj-Rovigno, između ostalih, sudjelovali su i direktor, gospodin Ognjen Pulić, te voditeljica uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, gospođa Sanja Ivančević.

 

Predstavljanja ovog tipa omogućavaju kvalitetnu informiranost svih interesnih skupina o projektnim aktivnostima i ciljevima projekata koji su sufinancirani sredstvima Europske unije te kao takvi mogu poslužiti kao primjer dobre prakse i inspiracije, ne samo na lokalnoj već i regionalnoj razini. Ukupna vrijednost projekta iznosi 258.934.549,94 kn, dok iznos koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda iznosi 180.339.055,48 kn.