Accessibility icon
20.01.2021

Razvijen programski koncept uređenja parka na Lamanovi

S namjerom da se u različitim rovinjskim naseljima dodaju rekreacijski sadržaji i obogate zelene površine Grad Rovinj-Rovigno razvio je projekt uređenja Parka Lamanova. Izrađen je tako, od strane Studija Kappo, programski koncept uređenja zaštitne zelene površine u koju je integriran manji park sa rekreacijskim sadržajima.

Površina zahvata iznosi 2.556m2, a obuhvaća manji dio koji je uzdignut do cca 2m u odnosu na ostatak površine i zelena je površina koju čini travnjak u vrlo lošem stanju. Preostali dio čini šljunkom nasipana površina sa mjestimično spontano izraslom travom ili korovima, a koja se trenutno koristi kao neuređeno parkiralište. U sjeverozapadnom djelu vidljivi su tragovi erozije uzrokovane većim količinama vode koja se sliva pješačkim pristupom sa ulice Lamanova, a od biljnog materijala nalazimo tek 3 stabla.

Uređenjem zaštitne zelene površine poboljšala bi se mikroklima prostora, smanjilo aerozagađenje i smanjio utjecaj od buke.

Od sadržaja se predlaže uređenje jednog multifunkcionalnog igrališta, zatim zone sa stolovima za stolni tenis te zone sa vanjskim fitness spravama.

Fitness zona veličine cca 200m2, planirana je na uzdignutom platou, a planira se izvesti od gumene podloge s ciljem što duže trajnosti, manjeg održavanja ali i većih sigurnosnih uvjeta. Od opreme u ovom bi se djelu postavilo nekoliko fitness sprava za vježbanje na otvorenom te klupice za sjedenje. Predviđena je sadnja većeg broja stabala kako bi se stvorila hladovima i doprinijelo ugodnosti vježbanja. Na rubu platoa sadnjom višeg i nižeg grmlja stvorila bi se zelena zaštitna barijera.

U podnožju kosine između dva platoa, planirana je zona sa stolovima za stolni tenis, površine cca 160m2. Ona se također predviđa izvesti od gumene podloge ili lijevanog protuklizno obrađenog betona. Od opreme u ovom bi se dijelu postavili stolovi za stolni tenis i klupice za sjedenje.

Multifunkcionalno igralište kojeg se može koristiti za košarku, mali nogomet i slično, ukupnih je dimenzija sa zaštitnom zonom oko 32,0×19,0m. Planirano je kao asfaltirano ili betonsko s različito bojanim zonama / grafikama.

Problem erozije koju stvara dotok voda sa gornje prometnice riješio bi se uređenjem kišnog vrta.

Najveći dio zahvata čine uređene zaštitne zelene površine čija će funkcija biti i stvaranje zelene barijere prema parkiralištu ali i stambenim zgradama. Predviđena je sadnja stabala, niže i višeg grmlja te ukrasnih trava.

U narednom će se periodu raditi na projektiranju i izradi dokumentacije koja je i predviđena u ovogodišnjem proračunu. Očekuje se uređenje predmetne površine s početkom u 2022.

Fotogalerija