02.10.2019

Radionice i prezentacije natječaja LAGUR-a „Istarska batana“

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) „Istarska batana“ objavila dva (2) natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. FLAG-a „Istarska batana“ i to:

  • Mjera 1.1.2. „Potpora organizaciji kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju ribarsko nasljeđe i tradiciju“ – rok za prijavu je 4.11.2019, vrijednost potpore do 25.000,00 EUR
  • Mjera 2.2.1. „Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja“ – rok za prijavu je 15.11.2019, vrijednost potpore do 10.000,00 EUR

Radionice za zainteresirane korisnike održat će se u velikoj sali Doma kulture u Rovinju, Trg M. Tita 3 (II kat), kako slijedi:

  • za Mjeru 1.1.2., dana 3.10.2019. s početkom u 13 sati,
  • za Mjeru 2.2.1. dana 10.10.2019. s početkom u 13 sati

Više informacija o natječajima mogu se pronaći na stranicama LAGUR – link: https://www.lagur-istarska-batana.hr/natjecaji-lagur