Accessibility icon
04.08.2021

Projekt „RISE: Rovinj-Rovigno in Science (STEM)“

Na temelju Javnog poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Grad Rovinj-Rovigno je prijavio projekt „RISE: Rovinj-Rovigno in Science (STEM)“ i to na komponentu A (Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom).

Javni poziv je objavljen u sklopu Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ a koji doprinosi općim ciljevima EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021., a posljedično doprinosi smanjenju gospodarskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i jačanju dvostranih (bilateralnih) odnosa između država donatora (Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška) i država korisnica mehanizama.

 

Cilj projekta RISE je ojačati socijalnu i ekonomsku koheziju kroz poboljšanje STEM vještina učenika, učitelja te drugih odgojno-obrazovnih djelatnika u svim osnovnim škola na području grada Rovinja-Rovigno.

 

Svrha projekta je doprinijeti popularizaciji, razvoju i jačanju znanja i vještina koje su važne za odgovor na trenutne i buduće tržišne potrebe te za stvaranje temelja za održivi razvoj gospodarstva na području grada Rovinja.

 

Aktivnosti projekta su:

  • Razvoj sposobnosti učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u STEM podučavanju na području Grada Rovinja-Rovigno;
  • Razvoj i jačanje STEM vještina učenika osnovnih škola na području Grada Rovinja-Rovigno;
  • Modernizacija i nabava STEM opreme za škole;
  • Razvoj i provedba obrazovnih programa i izvannastavnih aktivnosti za učenike osnovnih škola u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu.

 

Projektom je predviđena i bilateralna suradnja, odnosno ostvareno je partnerstvo s osnovnom školom iz Republike Island. Partnerstvo se odnosi na razmjenu iskustva i znanja učitelja i učenika.

 

Očekivani rezultati projekta su poboljšanje STEM vještina minimalno 70% učitelja uključenih u projekt, poboljšanje STEM vještina minimalno 50% učenika upisanih u osnovne škole u gradu Rovinju-Rovigno, modernizirana oprema škola potrebna za izvođenje praktične nastave te ostvarena bilateralna suradnja.

 

U projektnim aktivnostima biti će uključeno 620 učenika iz rovinjskih osnovnih škola (OŠ Jurja Dobrile, OŠ Vladimira Nazora i TOŠ-SEI  ˝Bernardo Benussi˝), uključujući i učenike sa specifičnim obrazovnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama), učenici i učitelji Osnovne škole Alftanesskola te udruge Galileo Galilei, Faro11  i Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora Rovinj-Rovigno koji će biti zaduženi za predavanja i edukaciju učenika, a koji su ujedno i partneri u projektu.

 

Projekt je vrijedan 3.034.822,24 kn od čega se oko 50% iznosa odnosi na novu  suvremenu školsku opremu. Ukoliko bude pozitivno ocijenjen projekt  će se u potpunosti (100%) financirati sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je predviđeno trajanje projekta 18 mjeseci od potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava.