Accessibility icon
14.05.2018

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. kao i Grad Rovinj-Rovigno mole još jednom građane za strpljenje

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. provodi do sada najveću investiciju usmjerenu na učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“.

Ukupna vrijednost projekta je 223.862.848,00 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 160.585.512,68 kuna.

 

 

U okviru projekta izgraditi će se i staviti u funkciju:

  • novi uređaj za pročišćavanje svih gradskih otpadnih voda,
  • 24,1 kilometra novih kolektora,
  • 700 novih priključaka,
  • 7 novih crpnih stanica te
  • sanacija metodom bez iskopa 3,56 kilometara oštećenih obalnih i kopnenih kolektora.

Projekt je proglašen Strateškim projektom Republike Hrvatske od strane Vlade Republike Hrvatske.

Radovi su započeti 18. rujna 2017. godine. Trenutno je u okviru ovih radova u Rovinju otvoreno 20 gradilišta – radovi se izvode u Rovinjskom Selu, uz državnu cestu Rovinjsko Selo – Rovinj, na Obali Vladimira Nazora, u predjelu Hotela Park, na Gripolama, u krugu bolnice Prim.dr. Martin Horvat, u Bolničkom naselju, na Valsaviama i u Boriku. U svim naseljima se osim kanalizacije postavlja i novi vodovod a u Boriku, Bolničkom naselju i Gripolama gradi se i novi plinovod. Sve ulice će biti nakon dovršetka radova asfaltirane u punoj širini.

Rok za dovršetak svih radova je kraj 2019. godine. U slučaju nedovršetka projekta u predviđenom roku troškove penalizacije snosi investitor odnosno Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. Rizik penalizacije odnosi se na gubitak kompletnih sufinanciranih sredstava.

Strateški projekti Republike Hrvatske ne podliježu zabrani građevinskih radova za vrijeme turističke sezone prema Odlukama jedinica lokalnih samouprava. U Rovinju je postignut dogovor sa Gradom Rovinj-Rovigno da se pokuša na sve moguće načine poštivati Gradska odluka o zabrani radova iako je to zbog obima radova i predviđenih rokova i rizika penalizacije na granici mogućeg. Svi navedeni radovi imaju planirani dovršetak do 15. lipnja 2018. godine i stanku za vrijeme turističke sezone.

Najave i obavijesti o radovima slani su na sve adrese, cijelo vrijeme provođenja projekta postoji prisutnost u svim medijima, od tiska, lokalnih radio postaja do televizije, uvijek sa istim rokovima izgradnje. Organiziran je i „ured na gradilištu“ gdje su pripremljeni situacijski prikazi ulica sa navedenim rokovima izgradnje, odgovaralo se na sva pitanja građana vezano za radove i zaprimali su se pismeni zahtjevi.

Ovim putem Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. kao i Grad Rovinj-Rovigno mole još jednom građane za strpljenje – znamo da vam je ovim radovima trenutno narušena kvaliteta života, jer se mnogi od vas bave turizmom. Rezultat radova biti će puno bolje stanje okoliša, pogotovo obližnjeg mora i plaža te znatno veća kvaliteta života u naseljima. Trenutno stanje je neodrživo, obzirom da većina objekata ima propusne septičke jame od kojih otpadna voda završava u okoliš.

Molim vas da se za informacije o projektu obraćate isključivo Odvodnji Rovinj – Rovigno d.o.o. ili Gradu Rovinj-Rovigno jer vam jedino mi možemo dati točne informacije.

Više informacija na: www.odvodnjarovinj.hr i www.odvodnjarovinj.eu

Fotogalerija