Accessibility icon
06.10.2020

Održano javno izlaganje UPU Montepozzo

Krajem rujna u velikoj sali Doma kulture održano je javno izlaganje prijedloga Urbanističkog plana uređenja Montepozzo-Laconovo u Rovinju. Organizator izlaganja je Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno koji je ujedno i nositelj izrade ovog Plana.

Izrađivač plana je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba, a prijedlog Plana predstavila je Sandra Jakopec direktorica tvrtke.

Samom izlaganju prisustvovao je manji broj zainteresiranih građana. Građane je zanimalo na koji će se način odvijati promet u naselju, planirana katnost stambenih građevina, te kojeg će tipa biti planirana trgovina.

Planom se predviđa izgradnja 24 nove višeobiteljske građevine s 4 stambene jedinice, i manja trgovina, odnosno mini marketa.

Usvajanje plana predviđa se do kraja ove godine, nakon čega će biti potrebno izraditi tehničku dokumentaciju za izgradnju cesta da bi se stvorili preduvjeti za gradnju i uređenje tog područja.

Javno izlaganje održava se u sklopu procedure izrade Plana, odnosno javne rasprave. Javna rasprava završava se 07.listopada 2020. godine do kada svi zainteresirani mogu dati svoje primjedbe.