Accessibility icon
20.10.2020

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća

U velikoj sali Doma kulture danas je održana deveta ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno.

Među deset točki na dnevnom redu našle su se i Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja- Rovigno te Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu.

Slijedom analize ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, kao i poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 uzrokovane virusom Sars-CoV-2 novi, usvojeni, prijedlog Proračuna iznosi 152.388.959,24.kuna prihoda i primitaka, te 41.424.315,76 kuna prenesenog viška, odnosno 193.813.275,00 kuna rashoda i izdataka.

 

U djelu posvećenom vijećničkim pitanjima vijećnik Emil Radovan zainteresirao se za održavanje božićnih manifestacija obzirom na epidemiološku situaciju u zemlji, na što mu je gradonačelnik Marko Paliaga odgovorio kako, iako je još prerano išta planirati jer se situacija mijenja iz dana u dan, svakako će se gledati postaviti nekoliko kućica na način da se ispoštuju sve propisane protuepidemijske mjere kako bi se što je više moguće stvorila blagdanska atmosfera, iako je na razini Županije odlučeno kako se u niti jednom gradu neće postaviti klizališta, niti održati novogodišnji koncerti.

Emil Nimčević se zainteresirao za radove koji se odvijaju na plaži ispod turističkog naselja Amarin. Gradonačelnik je odgovorio kako se radi o investiciji vrijednoj 18 milijuna kuna koju provodi „Maistra“, a obuhvaća 450 metara nove plaže te bi trebala biti gotova do slijedeće ljetne sezone.

 

Vijećnik Marčelo Mohorović pitao je o okončanju radova koje provodi Odvodnja te obnovi voznog parka Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno pitao je. Gradonačelnik Marko Paliaga odgovorio kako su svi radovi izgradnje kanalizacijske mreže dovršeni te da sad predstoje pripreme za izgradnju pročišćivača na Cuvima. Vezano za nabavu vozila za JVP Rovinj-Rovigno postoji obaveza u iznosu od 11.800.000,00 kuna sa PDV-om za vatrogasnu platformu, navalno vozilo, vatrogasno šumsko vozilo i jedno tehničko veliko vozilo s kranom.

 

Na dnevnom se redu našao i Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, a usvojen je i Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec rujan 2020. godine. Time je Grad Rovinj-Rovigno odlučio, u okviru svojih mogućnosti, izaći u susret lokalnim poduzetnicima i obrtnicima i nakon prestanka mjera zabrane rada.