Accessibility icon
06.10.2020

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća

U velikoj sali Doma kulture danas je održana osma ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno. Točke koje su se ovoga puta našle na dnevnom redu uglavnom su bile tehničke prirode, no prethodio im je aktualni sat na kojem su vijećnici imali priliku dotaknuti se raznih tema od kojih su neke nerijetko i predmet rasprava na društvenim mrežama, a tiču se uglavnom prometa i prometne infrastrukture.

Sanacija prometnice

Tako je primjerice vijećnik Goran Subotić zatražio pojašnjenje vezano uz nedostatke uočene na županijskoj prometnici ŽC-5096 na potezu od skretanja za naselje Gripole do kružnog toka. Gradonačelnik Marko Paliaga je pritom podsjetio kako je riječ o županijskoj prometnici za koju je nadležna Županijska uprava za ceste, a na kojoj su se odvijale tri vrste prekopa od kojih se jedan odnosio na postavljanje kanalizacijske mreže, dok su preostala dva izvedena od strane Hrvatskog telekoma.

Radovi su još u tijeku te će se nastojati utvrditi i procijeniti koja vrsta prekopa nije izvedena sukladno pravilniku, nakon čega će se svi nedostaci sanirati.

Kandidirani projekti

Vijećnicu Jadranku Andrijević zanimalo je koje je projekte Grad Rovinj-Rovigno kandidirao za sredstva iz Plana za oporavak Europske unije namijenjena Republici Hrvatskoj. Gradonačelnik Paliaga napomenuo je kako su se na toj listi našli razni projekti među kojima je izdvojio posebice izgradnju autobusnog kolodvora i gradskog i terapijskog bazena koja je započeta ovih dana, zatim izgradnju ceste i nogostupa s javnom rasvjetom za poduzetničku zonu i izgradnju novog vatrogasnog doma za potrebe JVP Rovinj-Rovigno.

«Osim toga, Županija je kandidirala jedan set investicija koje se tiču Specijalne bolnice ‘Martin Horvat’, a zatražili smo i uvrštenje projekta sjevernog lukobrana Katarina obzirom da udovoljava kriteriju prevencije rizika od posljedica klimatskih promjena kao i električni javni prijevoz» izjavio je Paliaga te nadodao kako je ovo tek pred kandidatura, nakon koje će slijediti detaljna provjera i evaluacija svih projekata prije konačne odluke o dodjeli zatraženih sredstava.

Projekt dječjeg igrališta u Rovinjskom Selu

Vijećnika Emila Radovana zanimalo je da li će se u Rovinjskom Selu otvoriti ambulanta opće medicine te koji su koraci poduzeti u tom pravcu, na što je gradonačelnik odgovorio kako je Grad Rovinj-Rovigno uspio dobiti odobrenje za proširenje mreže zdravstvenih djelatnosti, što je preduvjet za otvorenje spomenute ambulante, no do danas nije pronađen niti jedan adekvatan prostor za njen smještaj među svim poslovnim prostorima na raspolaganju u tom naselju, no i dalje se radi na tome da se pronađe objekt koji će udovoljiti svim propisanim uvjetima.

A o Rovinjskom Selu je bila riječ i kod usvajanja Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja «Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta ‘Duranka’ u Rovinjskom Selu» kako bi se projekt mogao prijaviti na Natječaj Lokalne akcijske grupe (LAG) ˝Južna Istra˝ u svrhu ostvarivanja javne potpore.

Grad Rovinj-Rovigno kontinuirano ulaže u opremanje i održavanje dječjih igrališta sa ciljem aktivnijeg i sadržajnijeg boravka djece na otvorenom čime se dodatno potiče njihov razvoj. Kako je tijekom izlaganja naglasila pročelnica UO za gospodarstvo i europske fondove, Martina Čekić Hek, poboljšanje uvjeta života djece od izuzetnog je značaja za našu lokalnu zajednicu stoga se i ovim projektom želi dodatno podići kvaliteta sadržaja za djecu.

Projekt uređenja dječjeg igrališta u Rovinjskom selu ima za cilj stvaranje novog, dinamičnog prostora za igru opremljenim kvalitetnim spravama koje doprinose razvijanju psiho-motoričkih sposobnosti djece.

Pad u prihodima Proračuna

Na sjednici Gradskog vijeća usvojen je i Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, prema kojem su ukupni prihodi i primici u prvom polugodištu 2020. godine realizirani sa 56.990.230,45 kn ili 28,90% ukupno planiranih 197.220.929,42 kn, dok su planirani rashodi i izdaci izvršeni sa 68.496.668,18 kn, odnosno 29,84% od ukupno planiranih 229.563.997,00 kn.