Accessibility icon
29.03.2021

Održan informativni sastanak o licenciranju obrta, poduzeća i naukovanju – JMO model obrazovanja

U četvrtak, 25. ožujka 2021., u prostorijama Udruženja obrtnika Rovinj po drugi je put organiziran informativni sastanak o licenciranju obrta, poduzeća i naukovanju za zanimanja koja se provode po JMO modelu obrazovanja. Sastanak je otvorio predsjednik Udruženja obrtnika Rovinj, Marino Deković, a predavanje je održao stručni kadar Obrtničke komore Istarske županije, na čelu sa predsjednikom komore Robertom Momićem, kao tijelo koje sudjeluju u provođenju i ishođenju licence. O samoj problematici struke izlagao je ravnatelj SSŠ E. Kumičić, Emil Nimčević sa suradnicima, a sastanku i inicijativi se pridružio i stručni suradnik Županijske gospodarske komore Pula, Denis Hrelja.
Na inicijativu Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj koja provodi JMO model obrazovanja za zanimanja vodoinstalater, elektroinstalater, elektromehaničar i automehatroničar, a zbog nedostatka licenciranih radionica za naukovanje kao jednog od glavnih uvjeta za izvođenje praktičnog dijela nastave za učenike strukovne škole, organizirali smo informativni sastanak za obrtnike i poduzetnike Rovinjštine zainteresirane za licenciranje ciljano za navedena zanimanja.
Time se stvaraju preduvjeti za nastavak provođenja JMO modela za obrazovanje koje pogoduje učenicima u vidu stipendija ali i mentorima u vidu naknada za naukovanje za zanimanja u sustavu vezanih obrta temeljem projekta “Naukovanje za obrtnička zanimanja” koje je do sada provodilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja .
Postoji mogućnost da će Obrtnička komora IŽ neovisno o projektu naukovanja, sudjelovati u sufinanciranju cijene licence svim zainteresiranim članovima a potporu projektu je iskazala i lokalna samouprava odnosno Grad Rovinj-Rovigno.
➡️Obrtnicima i poduzetnicima zainteresiranim za licenciranje svojih radnji, stoji na raspolaganju Obrtnička komora IŽ, Odjel za obrazovanje, Vesna Božac na ‪052 212 993‬, email: obrazovanje-pu@hok.hr, kao i stručna služba Udruženja obrtnika Rovinj, Tea Gašpić na ‪099 2982956‬, email: uo.rovinj@hok.hr