Accessibility icon
10.10.2018

Obrazloženje postupka i svrha izgradnje stanova iz programa POS-a

Ponukani i prozvani u više navrata glede POS-ovih stanova ukratko obrazlažemo postupak i svrhu izgradnje stanova iz programa POS-a.

Prije svega želimo jasno i nedvosmisleno reći da POS stanovi nisu socijalni stanovi niti su namijenjeni zbrinjavanju socijalno ili zdravstveno ugroženih.

U Rovinju se gradi prvi set od 30-tak stanova iz mjera poticane stanogradnje. Biti će to četvrta zgrada takve vrste. Kao i do sada za sve dodjele stanova imenovalo se Povjerenstvo u čijem sastavu sjede predstavnici Ministarstva odnosno Agencije za promet nekretnina, Gradske uprave (kao predstavnika stručnih službi zaduženih za prijem i pripremu informacija) i gradski vijećnici iz redova pozicije i opozicije.

U redovnom roku zaprimljen je veliki broj prijava. Iz prijava kao i socijalnog statusa odmah je uočeno da od 200-tinjak prijava više od 70 % prijavljenih neće udovoljiti temeljnom kriteriju a to je KREDITNA SPOSOBNOST.

Sve liste koje su objavljene nisu konačne te na iste teče rok za prigovor i javni uvid u bodovanje i način bodovanja. Bodovanje je vršeno sukladno natječaju i kriterijima koji su javnosti poznati i svima dostupni. Prednost svakako imaju podstanari sa jednim ili više djece visoke ili više obrazovne strukture. Svatko može od učesnika u natječaju provjeriti bodovne liste jasno i transparentno te utvrditi zašto je netko neposredno ispred njega. Podaci su javni ali i zaštićeni GDPR procedurama i pravilima. Kako smo već istaknuli, stanovi se ne dobivaju niti besplatno dijele. Stanovi se kupuju kreditom ili gotovinom.

Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno osobno nema utjecaja na sastav liste i tijek bodovanja. Listu donosi i kao prijedlog predlaže Povjerenstvo odabrano od strane Gradskog vijeća, a Gradonačelnik istu samo dostavlja na daljnju provjeru Agenciji i poslovnim bankama. Ova preliminarna lista sa prvih 50 imena ići će na provjeru u različite poslovne banke, poreznu i ostale državne institucije. Kada se utvrdi ispravnost i točnost osobnih i financijskih podataka kao i mogućnost otplate kredita svaki pojedini kandidat potpisati će sa Agencijom za promet nekretnina predugovor. Potpisom predugovora krenuti će se u projektiranje i gradnju stanova.

Svi kandidati/potpisnici predugovora moći će ovisno o broju članova domaćinstva tražiti adekvatnu kvadraturu stana koja je propisana Zakonom.

Očekivana cijena stana u Rovinju je oko 1700 EUR/m2 s tendencijom rasta zbog stalnog rasta energenata i cijena izgradnje općenito. Iz ovog podatka ponovo je vidljivo da se POS stanovi ne poklanjanju već otplaćuju u periodu do 30 godina.

Nekorektno je i neobjektivno unaprijed optuživati pojedince ili više osoba za koruptivne radnje bez dokaza. Svi građani stječu ista prava u natječaju.

Ponovo ističemo, da će se konačna lista utvrditi kada istu odobri poslovna banka. Iz navedenih razloga ali i zbog velikog interesa građana Rovinja najavljujemo već početkom iduće godine kupnju novog zemljišta u blizini POS-ovih stanova i izgradnju novih 30-tak stanova. U periodu do 2022. izgraditi će se UKUPNO stotinjak novih stanova.