Accessibility icon
03.01.2019

Objavljeni Javni natječaji za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva

Na temelju Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno objavio je slijedeće Javne natječaje:

Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a

Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata i NOB-a za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 60.000,00 kuna. Financijske potpore za pojedini program odobravaju se u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 30.000 kuna, odnosno do maksimalno 3 potpore.

Javni natječaj za financiranje programa unaprjeđenja života osoba starije životne dobi

Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga koje su usmjerene na rad s osobama starije životne dobi.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 270.000,00 kuna i dodijeliti će se jedna potpora.

Javni natječaj za financiranje aktivnosti poticanja mladih na održivi razvoj, zdrav način života i očuvanje prirode

Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga usmjerenih na poticanje mladih na održivi razvoj, zdrav način života i očuvanje prirode za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 35.000,00 kuna. Financijske potpore za pojedini program odobravaju se u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 25.000 kuna, odnosno do maksimalno 3 potpore.

Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstva

Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga koje su usmjerene na rad u sljedećim programskim područjima:

a) programsko područje rada s osobama s invaliditetom. Ukupno planirana vrijednost je 250.000,00 kuna. Odobriti će se jedna potpora do najviše 200.000,00 kuna te do pet potpora od 5.000,00 do 20.000,00 kuna, odnosno do maksimalno 8 potpora.

b) programsko područje provođenja humanitarnih i srodnih aktivnosti. Ukupno planirana vrijednost je 30.000,00 kuna. Financijske potpore za pojedini program odobravaju se u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna, odnosno do maksimalno 3 potpore.

c) programsko područje prevencije i unaprjeđenja zaštite zdravlja. Ukupno planirana vrijednost je 40.000,00 kuna. Odobriti će se jedna potpora do najviše 25.000,00 kuna te dvije potpore do 7.500,00 kuna, odnosno do maksimalno 3 potpore.

Javni natječaj za financiranje programa udruga iz područja kulture i umjetnosti, te tehničke kulture u 2019.

Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga koje su usmjerene na rad u sljedećim programskim područjima:

a) programsko područje udruga s područja kulture i umjetnosti. Ukupno planirana vrijednost je 965.000,00 kuna, odnosno maksimalno 10 potpora u iznosu od najmanje 15.000,00 kuna do najviše 75.000,00 kuna, maksimalno 2 potpore u iznosu od najmanje 75.000,00 kuna do najviše 130.000,00 kuna te maksimalno 2 potpore u iznosu od najmanje 130.000,00 kuna do najviše 280.000,00 kuna.

b) programsko područje udruga s područja tehničke kulture. Ukupno planirana vrijednost je 50.000,00 kuna. Financijske potpore za pojedini program odobravaju se u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 50.000 kuna, odnosno maksimalno 2 potpore.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa za sve objavljene Javne natječaje je 28. siječnja 2019. godine.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama www.rovinj-rovigno.hr

Natječajnu dokumentaciju u tiskanom i elektronskom obliku (CD ili USB stick) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, Rovinj-Rovigno / „NE OTVARATI-naziv natječaja“

Sva pitanja vezana uz navedene Javne natječaje mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dragan.poropat@rovinj-rovigno.hr