Accessibility icon
25.10.2019

Obavjest o radovima izgradnje biciklističke trake na dijelu ŽC5095

Grad Rovinj-Rovigno obavještava sve građane i neposredne susjede/vlasnike čestica uz ŽC5095 da će 4. studenog Županijska uprava za ceste Istarske županije započeti s izvođenjem radova izgradnje biciklističkih traka na dijelu navedene ceste.
Za potrebe izvođenja radova izvanrednog održavanja ŽC 5095 – izgradnje biciklističkih traka – na dionici st. od km 0.80+80.00 do km 2.0+80.00 km Županijska uprava za ceste Istarske županije izradila je potrebnu tehničku dokumentaciju ukupne duljine 1.200.00 m.
Projektna stacionaža početka dionice 0.80+80.00 je na mjestu završetka postojećih biciklističkih traka, a projektna stacionaža završetka dionice je na stacionaži 2.0+80.00 km trase ŽC 5095, na mjestu spoja (križanja) sa prometnicom (ulicom) Put Strada Valsaresi.
Navedena dionica smještena je u potpunosti po postojećoj trasi županijske ceste ŽC 5095. Radovi se izvode prema izvedbenom građevinsko-prometnom projektu izrađenom od Via ing d.o.o. Pula.
Zahvat rekonstrukcije županijske ceste ŽC 5095 obuhvaća izgradnju biciklističkih traka uz rubove postojeće prometnice uz sanaciju postojećih rubova kolničke konstrukcije, uređenje sustava oborinske odvodnje, postavljanje nove prometne opreme i signalizacije, uređenje pokosa usjeka i nasipa, a sve u svrhu poboljšanja uvjeta za sigurno odvijanje prometa.
Županijska uprava za ceste Istarske županije provela je postupak javne nabave te potrebna sredstva za radove iznose 3.867.863,75 kn s uključenom pdv-om, sve prema ponudi broj 7334/2019 od 27.08.2019.g. od najpovoljnijeg ponuditelja CESTA d.o.o., Strossmayerova 4, Pula. Stručni nadzor vrijednosti u iznosu od 149.625,00 kn kao i radove uz ŽUC sufinanciraju Valalta d.o.o. i Grad Rovinj-Rovigno.

Fotogalerija