Accessibility icon
08.09.2023

Obavijest učenicima – putnicima srednjih škola

Pozivaju se učenici – putnici srednjih škola sa prebivalištem na području grada Rovinja – Rovigno da se jave u Upravni odjel za društvene djelatnosti u svrhu ostvarivanja  prava na podmirenje troškova prijevoza te da  podnesu zahtjev sa odgovarajućom dokumentacijom (potvrda o upisu u školu, preslika kupljene karte za tekući mjesec).

 

Zahtjevi se dostavljaju putem elektroničke pošte na e-mail: prijevoz@rovinj-rovigno.hr ili preko e-obrazaca objavljenih na službenim stranicama Grada Rovinja – Rovigno.