Accessibility icon
20.03.2020

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem članka 10. st.1. toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.25/13 i 85/15), Grad Rovinj – Rovigno objavljuje slijedeću

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

U postupku prijma u službu (Natječaj za prijam u službu objavljen u „Narodnim novinama“ br. 15/2020. dana 07. veljače 2020. godine) na radno mjesto referenta – komunalnog redara u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju Grada Rovinja – Rovigno, na neodređeno vrijeme, primljen je Paolo Kalebić.