Accessibility icon
06.08.2020

Na križanju Istarske i Vijenca braće Lorenzetto planira se izgradnja rotora

S ciljem stvaranja preduvjeta za izgradnju kružnog raskrižja na križanju ulice Istarske i Vijenca braće Lorenzetto Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno je na posljednjoj sjednici prihvatilo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno.

Na taj bi se način znatno rasteretio promet te bi se postigla veća protočnosti u ovom djelu u kojem se trenutno, naročito u ljetnim mjesecima, stvaraju gužve.

Zona obuhvata nalazi se u području unutar ulica Carducci, Vijenac braće Lorenzetto i Istarskom ulicom uključujući kolnike i sve nogostupe.

Temeljem važećeg Detaljnog plana uređenja šireg područja „Gimnazije“ prethodnih su godina realizirana dva važna projekta, a to su izgradnja školske sportske dvorane, te dogradnja i rekonstrukcija Gimnazije, kao i rekonstrukcija i dogradnja Doma za starije i nemoćne ˝Domenico Pergolis˝.

Novim Detaljnim planom uređenja omogućiti će se širenje prometnog raskrižja Istarske ulice i Vijenca braće Lorenzetto i prilagodba rješenja javnog parkirališta te druge manje izmjene.

Podsjećamo kako je početkom godine u Istarskoj ulici uređen zapadni dio kolnika od rotora sa Omladinskom ulicom do križanja sa V. B. Lorenzetto.