Accessibility icon
15.07.2020

Mjere za pomoć gospodarstvu: dostupan je zahtjev za lipanj

S ciljem što većeg rasterećenja rovinjskih obrtnika i poduzetnika na čije je poslovanje negativno utjecala epidemija bolesti Covid-19 Grad Rovinj-Rovigno odlučio je nastaviti s mjerama pomoći gospodarstvu i za mjesec lipanj.

 

Zahtjev je moguće podnijeti putem poveznice https://grfin.t.com.hr/.

 

Podsjećamo kako zahtjev ne mogu podnijeti gradska, županijska i državna poduzeća kao ni poduzeća u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, Savezi, udruge, ustanove i ostale slične organizacije neovisno o vlasništvu ili suvlasništvo.

 

Pravo na odgodu plaćanja duga komunalne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda te obročnu otplatu duga za komunalni doprinos a najduže do 30. lipnja 2020. godine ostvaruju poduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

  1. da su bili obuhvaćeni mjerama zabrane rada zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 prema Odluci Županijskog stožera civilne zaštite KLASA 810-01/20-01/01, URBROJ: 2163/1-02-02/1-20-43 od 14.03.2020., te u Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020.

 

  1. da mogu službenim podatcima/dokumentima dokazati pad prometa i poslovanja od najmanje 20% u mjesecu za koji se traži odgoda plaćanja u odnosu na isti mjesec prethodne godine (Kao dokazi nastupa pada prometa i poslovanja podnositelj zahtjeva koji je u sustavu PDV-a obvezan je dostaviti Obrazac PDV-a sa potvrdom predaje istoga Poreznoj upravi, a podnositelj zahtjeva koji nije u sustavu PDV-a obvezan je dostaviti preslike Z-trake i presliku knjige IR-a. Za dokaze koji budu nejasni nadležni službenik će kontaktirati podnositelja zahtjeva za dostavu dodatnih dokaza.)

 

  1. da nemaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2019. godine prema Gradu Rovinju-Rovigno, kao i prema gradskim poduzećima u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

 

Pravo na oslobađanje plaćanja zakupnine u 50%-tnom iznosu ostvaruju poduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

  1. da su bili obuhvaćeni mjerama zabrane rada zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 prema Odluci Županijskog stožera civilne te u Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020.

 

  1. da mogu službenim podatcima/dokumentima dokazati pad prometa i poslovanja od najmanje 20% u mjesecu za koji se traži odgoda ili umanjenje plaćanja u odnosu na isti mjesec prethodne godine (Kao dokazi nastupa pada prometa i poslovanja podnositelj zahtjeva koji je u sustavu PDV-a obvezan je dostaviti Obrazac PDV-a sa potvrdom predaje istoga Poreznoj upravi, a podnositelj zahtjeva koji nije u sustavu PDV-a obvezan je dostaviti preslike Z-trake i presliku knjige IR-a. Za dokaze koji budu nejasni nadležni službenik će kontaktirati podnositelja zahtjeva za dostavu dodatnih dokaza.)
  2. da nemaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2019. godine prema Gradu Rovinju-Rovigno, kao i prema gradskim poduzećima u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.