Accessibility icon
28.10.2020

Mjere pomoći gospodarstvu: dostupan zahtjev za rujan

S ciljem pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Grada Rovinja-Rovigno, a posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika, Grad Rovinj-Rovigno nastavlja provoditi set mjera pomoći gospodarstvu i nakon prestanka zabrane rada, a sve u svrhu zadržavanja radnih mjesta.

Uz mjere pomoći utvrđene na razini Vlade Republike Hrvatske, gospodarstvenici s područja Grada Rovinja-Rovigno mogu od tijela gradske uprave zatražiti odgodu plaćanja računa za komunalnu naknadu za mjesec rujan za poduzetnike koji su bili obuhvaćeni mjerama ograničenja rada, zatim umanjenje 50% mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada te odgodu plaćanja poreza na potrošnju za rujan.

Mjere za rujan predviđaju i odgodu naplate Spomeničke rente, a mogu ih koristiti poduzetnici koji kumulativno ispune 4 uvjeta: da su bili obuhvaćeni mjerama zabrane rada zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom covid-19 prema Odluci Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020. godine, da mogu službenim podacima/dokumentima dokazati pad prometa i poslovanja od najmanje 50% u mjesecu za koji se traži odgoda ili umanjenje plaćanja, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna te da nemaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2019. godine prema Gradu Rovinju-Rovigno, kao niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

Prijavu je moguće ispuniti putem slijedećeg linka: Zahtjev za mjesec rujan 2020