Accessibility icon
04.07.2018

Kontinuirano uređenje našega grada

Tijekom proteklog perioda u našem su se gradu dovršili radovi u nadležnosti Grada i Komunalnog servisa d.o.o. a koji se odnose na uređenje i održavanje javnih površina i objekata.

Uredila se “bankina” županijske ceste i privremeni pješački put za Veštar. U planu je da se na ovoj lokaciji napravi biciklistička staza;

riješili su se novi pristupi za osobe sa invaliditetom odnosno izradilo se šest objekta za savladavanje arhitetonskih barijera sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti;

oličilo se 300 metara željezne ograde uz šetnicu ulice Braće Brajković kod nove hladnjače;

obavljena je deratizacija na instalacijama opreme parkirališta i deratizacija i dezinsekcija u prostorima gradske tržnice, a sve prema planu koji obuhvaća navedene postupke 2 puta godišnje. Radove su izveli djelatnici Zavoda za zdravstvo Istarske županije iz Pule uz pomoć radnika PJ tržnice i parkirališta;

prije početka turističke sezone asfaltirano je manje parkiralište kod Parka hrvatskih branitelja;

uređeno je i stavljeno u funkciju manje parkiralište i šetnica nasuprot kuglane;

stari dotrajali most na kupalištu Lanterna uklonjen je i postavljena je nova zaštitna ograda;

posađena je živica i uredile su se zelene površine groblja te je nabavljen novi traktor sa radnim priključcima (malčer i rezač živice);

na novom dijelu groblja u tijeku je vađenje živica šimšira te će se nova sadnja izvršiti na jesen;

odmah nakon nevremena i obilnih kiša sanirane su vododerine te se očistila plaža Val de Lesso.

Nastavljamo sa planiranim manjim zahvatima s ciljem daljnjeg uređenja grada.