COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
23.04.2019

Kontinuirano uređenje i održavanje javnih površina i objekata

Tijekom proteklog perioda u našem su se gradu dovršili radovi u nadležnosti Grada i Komunalnog servisa d.o.o. a koji se odnose na uređenje i održavanje javnih površina i objekata, odnosno:

  • učenici OŠ J. Dobrile sudjelovali su na edukativnom posjetu reciklažnom dvorištu Gripoli i odlagalištu otpada Lokva Vidotto u Rovinju,
  • obnovljeni su paneli s planom groblja u Rovinju i Rovinjskom Selu,
  • odrađeno je čišćenje spremnika za otpad u javnim površinama te je
  • u naselju Gripole u tijeku sadnja stabala uz parkiralište.

U narednom periodu nastavljamo sa planiranim manjim zahvatima s ciljem daljnjeg uređenja grada.

Fotogalerija