Accessibility icon
20.08.2020

Komunalni i prometni redari učinkovito doprinose prometnoj sigurnosti grada

S ciljem osiguravanja što bolje uređenosti javnih površina te održavanja sigurnosti u prometu, Odsjek za komunalno redarstvo Grada Rovinja-Rovigno svakodnevno provodi obilaske i kontrole cjelokupnog gradskog područja.

Do sada je tako izdano 192 kazne i 62 upozorenja, od čega je najviše kazni izdano za nepropisno parkiranje vozila na zelenoj površini (118 kazni), zatim nepropisno kampiranje (46) i nepropisno postavljanje bankomata (17).

U svrhu doprinosa estetskoj slici destinacije, ali i boljoj prometnoj sigurnosti posebice na raskrižjima prometnica, komunalni redari podsjetili su pojedine sugrađane na obveze održavanja svojih okućnica i zelenila te je slijedom istoga podijeljeno 43 pisana naloga da se urede živice odnosno da se pokose i urede zemljišta i okućnice.

 

Također, u svom radu, prometni redari obraćaju posebnu pozornost kada je riječ o prekršajima nepropisnoga parkiranja na obilježenim pješačkim prijelazima i pješačkim zonama, na nogostupima i mjestima rezerviranima za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a nerijetko im se obraćaju i građani za pomoć u slučajevima kada bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlaska već parkiranog vozila. Slijedom toga, izdano je 451 obavijesti te 817 upozorenja o počinjenom prekršaju.

Ovim putem podsjećamo građane kako uzurpirani nogostupi predstavljaju određenu opasnost za najugroženiju skupinu u prometu, a to su pješaci, koji su u takvim slučajevima nerijetko primorani preći na kolnik koji nije predviđen za njihovo kretanje te gdje su u opasnosti naleta vozila.

 

Na području grada nalazi se oko 2500 parkirališta koja su pod naplatom i koja se nalaze na užem području grada, dok su po naseljima ista besplatna, Na području Grada postoji otprilike 5000 uređenih parking mjesta.

Za vrijeme ljetnih mjeseci prilikom lošijih vremenskih uvjeta kada se promet znatno povećava i kada je potražnja za parkiralištem veća, u suradnji sa Komunalnim servisom označilo se i alternativno parkiralište u naselju Sv. Vid  kapaciteta od oko 600-tinjak vozila.

 

Valja svakako napomenuti kako cilj službe komunalnog i prometnog redarstva nije usmjeren na ostvarivanje prihoda od kazni već isključivo na osiguranje prometne protočnosti i nadasve podizanju razine sigurnosti svih sudionika u prometu. Upravo zato, u svom radu komunalni redari djeluju ponajprije preventivno i edukativno prema strankama a tek potom represivno.

Kontinuiran rad i angažman komunalnih i prometnih redara uvelike je doprinijelo održavanju komunalnog i prometnog reda u gradu, a što direktno utječe na kvalitetu življenja i održavanju imidža turističke destinacije.

Fotogalerija