Accessibility icon
08.04.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.

HR-52210 Rovinj, Trg Na Lokvi 3a

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.b skupine -izgradnja fekalne kanalizacije u Žminjskoj ulici u Rovinju

na katastarskim česticama k.č. 7753/3, k.č.7752/1, k.č.7751/6, k.č.7760/5 i k.č.7761/2 k.o. Rovinj (Rovinj, Žminjska ulica).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.04.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti br.2, Odsjek za izdavanja akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za vrijeme trajanja epidemije Covid-19, a vezano za javne uvide obavljaju putem elektroničke pošte djelatnika, čiji se kontakti nalaze se na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno.

4.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, upitom poslanim na mail službenika ivana.matijevic.horvat@rovinj-rovigno.hr ili na broj tel. 052/ 805-208, a za uvid treba dostaviti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

5.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Ivana Matijević Horvat, dipl.ing.građ.